Stel je vraag
0

biologie 5.26

asked 2016-05-31 09:23:57 -0500

Anne-Sophie gravatar image

Deze vraag gaat over de oefeningen uit de extra bundel. ik begrijp niet goed hoe ik aan het resultaat van 16 kan komen.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2016-06-02 07:53:58 -0500

Joris@REBUS gravatar image

Het diploïde aantal van de chromosomen is 8 (4 verschillende chromosomen maar telkens 2 versies, 1 van vader en 1 van moeder). Het aantal chromosomen in de gameten is gehalveerd naar 4. Hier heb je telkens maar 1 versie van elk chromosoom. Aangezien je voor elk chromosoom dat terecht komt in de gameet telkens 2 mogelijkheden hebt (of dat van vader of dat van moeder) en je in totaal 4 verschillende chromosomen hebt, zijn het aantal verschillende combinaties: 2 * 2 * 2 * 2 = 16.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-05-31 09:23:57 -0500

Aantal keer gelezen: 84 keer

Laatst gewijzigd: Jun 02 '16