Stel je vraag
0

2013 juli vraag 3 fysica

asked 2018-06-27 02:55:37 -0500

Noa.Vanderbauwhede gravatar image

updated 2018-06-27 03:01:11 -0500

image descriptionIk vroeg mij af waarom het potentiaal in een open schakelaar (waar er dus geen stroom door vloeit) gelijk is aan U. Ik zou denken dat dat nul was?

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-06-27 03:40:36 -0500

Dirk gravatar image

Door de schakelaar vloeit geen stroom en door de weerstand erboven dus ook niet. Het potentiaalverschil over de weerstand is dus Uweerstand = I x R = 0 x R = 0 volt.

Dus volgt Ua = U - Uweerstand = U - 0 = U volt.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2018-06-27 05:14:38 -0500

Noa.Vanderbauwhede gravatar image

Oke! Bedankt!

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-27 02:55:37 -0500

Aantal keer gelezen: 44 keer

Laatst gewijzigd: Jun 27