Stel je vraag
0

Fysica kinematica

asked 2018-06-27 03:03:31 -0500

Sam gravatar image

updated 2018-06-28 09:56:49 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Hoe los ik deze oefening het best op?

Alvast bedankt

Sam

image description

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-06-27 05:47:18 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

De trap heeft treden met gelijke afmetingen, dus je kan er een lijn over trekken volgens de tweede bissectrice.

Als de verplaatsing in de y-richting (verticaal) gelijk is aan de horizontale verplaatsing (x-richting) zal de knikker op de daarop volgende trede botsen.

Dit is dus op te lossen als een horizontale worp.

Aan het werk!

edit flag offensive delete link more
0

answered 2018-06-27 14:59:18 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Zie ook

http://toelatingsexamen.rebus.be/ques...

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-27 03:03:31 -0500

Aantal keer gelezen: 201 keer

Laatst gewijzigd: Jun 27 '18