Stel je vraag
0

11.10.14 Fysica

asked 2018-06-27 04:16:05 -0500

Sofie.Flamaing gravatar image

Beste,

opgave: Mimi weegt 60 kg boven water en 3 kg onder water gewogen. Wat is de dichtheid van Mimi's lichaam?

Vraag: Bij deze extra oefening van hydrostatica weet ik dat de formule van massadichtheid= m/v en dat een lichaam uit meer dan 75% uit water bestaat dus dat de massadichtheid ongeveer 1000 kg/m^3 zal zijn. Hoe bereken ik dit nauwkeurig?

Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-06-27 04:25:45 -0500

Dirk gravatar image

Zie dit antwoord op het forum

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-27 04:16:05 -0500

Aantal keer gelezen: 136 keer

Laatst gewijzigd: Jun 27 '18