Stel je vraag
0

Biologie zenuwstelsel

asked 2018-06-27 04:42:10 -0500

Sam gravatar image

Hallo, ik heb een vraagje.

Kunnen dendrieten een myelineschede hebben? Ik dacht dat enkel axonen omhuld konden worden met een myelineschede.

Alvast bedankt

Sam

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2018-06-27 04:59:45 -0500

Gaétan gravatar image

Centraal ga je dat nergens tegenkomen omdat je dendrieten in het CZS erg kort zijn en vele informatie inputs tegelijk moeten doorgeven naar het perikaryon. Myeline rond je CZS dendrieten zou de AP overdracht teveel verstoren.

Perifeer kan dit wel.

De perifere sensorische dendrieten kunnen wel gemyeliniseerd zijn omdat ze zich op grotere afstand bevinden en dus op die manier sneller informatie kunnen doorgeven. Het hoe en waarom zou ik me niet teveel zorgen over maken, da's voor later maar weet gewoon dat het kan. (denk ik toch)

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dankjewel, Gaetan!

Sam ( 2018-06-27 06:35:08 -0500 )edit
1

answered 2018-06-27 05:02:32 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Begrijp je het Sam? En vooral... let erop in die stelling stond NOOIT... altijd opletten met woorden zoals ALTIJD en NOOIT ;)

Succes beide!

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ik snap het en bedankt voor de tip!

Sam ( 2018-06-27 06:35:14 -0500 )edit

Geen probleem :)

Martine@REBUS ( 2018-06-27 07:52:19 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-27 04:42:10 -0500

Aantal keer gelezen: 112 keer

Laatst gewijzigd: Jun 27 '18