Stel je vraag
0

fysica ECB

asked 2018-06-27 06:20:36 -0500

Adara gravatar image

als een auto een bocht neemt, is er een Fcp naar middelpunt Maar door wat wordt die Fcp veroorzaakt?

Klopt mijn tekening voor krachten die aanwezig zijn op een auto die een bocht neemt?

Alvast bedankt C:\fakepath\auto bocht.jpg

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-06-27 08:24:17 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

De versnelling moet naar het midden zijn,anders gaat auto uit de bocht!

De kracht komt van wrijving van de banden met de weg.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-27 06:20:36 -0500

Aantal keer gelezen: 98 keer

Laatst gewijzigd: Jun 27 '18