Stel je vraag
0

Chemie 4.3.1

asked 2018-06-27 08:44:04 -0500

Leia.VandenBorre gravatar image

Ik begrijp dat niet zo goed hoe ik hier aan moet beginnen. Als ik de reactievergelijking opstel, zie ik dat het een neutralisatiereactie is, en dat HCl de beperkende factor is. Hoe moet ik verder? Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-06-27 11:18:42 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Hier moet je de reactievergelijking uitschrijven. Het volume is niet gegeven. Er worden wel gelijke volumes toegevoegd. Je mag dus voor elk 1 liter nemen. Bereken het aantal mol. Reken stoechiometrisch en kijk wat er op het einde overblijft.

Om nadien de concentratie te berekenen van de verschillende stoffen moet je wel rekening houden met het volume.

Denk hier goed over na.

Geef maar door waar je geraakt en tot welke oplossing jou dit brengt.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-27 08:44:04 -0500

Aantal keer gelezen: 75 keer

Laatst gewijzigd: Jun 27 '18