Stel je vraag
0

Fysica: Augustus 2016 vraag 5

asked 2018-06-27 08:51:25 -0500

Lise.DePreter gravatar image

updated 2018-06-28 09:57:46 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Ik snap niet zo goed waarom we hier niet de forumle toepassen om aan de golflengte te komen. De formule is λ= 2l/n dus zouden we op 4/3 moeten komen waardoor mijn oplossing 3Hz was als frequentie. De juiste oplossing is echter 6Hz, maar zij gebruiken gewoon 2/3. Waarom passen we hier de formule niet toe?

Alvast bedankt! Lise

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2018-06-27 09:25:52 -0500

Ghita.ElHamri gravatar image

updated 2018-06-27 09:55:00 -0500

In de opgave staat dat 3 golflengtes overeenkomen met de lengte van het touw. Dus 3.λ = 2 m -> λ = 2/3 m.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Super hard bedankt!

Lise.DePreter ( 2018-06-27 09:28:51 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-27 08:51:25 -0500

Aantal keer gelezen: 149 keer

Laatst gewijzigd: Jun 27 '18