Stel je vraag
0

Biologie overerving

asked 2018-06-27 09:47:42 -0500

Sam gravatar image

Hallo, ik heb een vraagje.

Stel dat we bij de monohybride kruising AA x BB kruisen. In F1 krijgen we dan 100 % AB. Als we deze verder kruisen krijgen we in de F2 een verhouding 1:2:1. Nu is de vraag eigenlijk hoe we kunnen weten of het om intermediaire overerving / codominante overerving gaat? Kunnen we dat ergens uit afleiden of wordt er ons altijd gegeven over wat het gaat?

Alvast bedankt

Sam

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-06-27 10:11:33 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Of ze geven het, of je kan het afleiden uit de ouders (vb de kippen of de rozen ofzo)

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Oke bedankt!

Sam ( 2018-06-27 10:14:28 -0500 )edit

Graag gedaan :)

Martine@REBUS ( 2018-06-27 10:15:58 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-27 09:47:42 -0500

Aantal keer gelezen: 48 keer

Laatst gewijzigd: Jun 27 '18