Stel je vraag
1

chemische kinetiek vraag 6-06

asked 2016-05-31 13:24:26 -0500

Lise.Defieuw gravatar image

Er wordt een grafiek gegeven van de concentratie van het reagentia (van een reactie in gasfase) in functie van de tijd. Deze grafiek is een dalende rechte. Er wordt gevraagd welke uitdrukking van de reactiesnelheid hiermee in overeenstemming is. Het correcte antwoord is D: v = k Ik snap niet zo goed waarom je hier zomaar vanuit kan gaan en vindt hier nergens iets van terug in de cursus. Waarom kan je niet zeggen lineair --> van de 1e graad : antwoord C: v = k x concentratie van N20

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2016-05-31 15:43:03 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Er zijn drie typische vormen waarmee je nulde, eerste en tweede ordereacties kan onderscheiden. Een nulde orde reactie (grafiek conc. A vs t) is een rechte die de daling van de conc. weergeeft in ftie vd tijd; gekenmerkt door v = k. Geen van de reagentia komt voor in de reactievgl. Een eerste orde reactie (grafiek log conc. A in ftie van t) is eveneens een dalende rechte; kenmerk: v = k. conc. A. Een tweede orde reactie (grafiek 1/conc. A in ftie van t) is eveneens stijgenden dalende rechte in ftie vd tijd; kenmerk: v = k. conc. (A) tot de macht 2. De uitdrukking van de reactiesnelheid die overeenkomt met de gegeven grafiek is hier v = k; nulde orde.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-05-21 04:33:43 -0500

Gaétan gravatar image

Weet jij waar ik deze grafieken eventueel zou kunnen terug vinden? Lijkt mij iets wat je beter kan begrijpen door te visualiseren maar ik vind de grafieken niet direct... Waarom precies is 0de orde dalend, 1ste orde dalend en 2de orde stijgend? Alvast bedankt.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-05-31 13:24:26 -0500

Aantal keer gelezen: 567 keer

Laatst gewijzigd: May 31 '16