Stel je vraag
0

Chemie 4.5.9

asked 2018-06-27 12:11:02 -0500

Leia.VandenBorre gravatar image

Ik heb hier bijna alles hetzelfde gedaan als bij de modeloplossing. Enkel heb ik omdat het 0,5 l oplosmiddel is, heb ik in mijn reactievergelijking bv 0,2 mol / 0,5 l = 0,4 mol/l concentratie Na3PO4. Waarom moet het hier 0,2 mol / 2 l zijn? Alvast bedankt.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2018-06-27 15:06:34 -0500

Koen@REBUS gravatar image

updated 2018-06-27 15:07:15 -0500

Bij stoechiometrisch rekenen werken we met molhoeveelheden stof. Dus is in deze opgave het volume niet relevant.

Lees goed de opgave. Schrijf de reactievergelijking en zorg dat alle moleculen correct zijn geschreven. Balanceer de reactie correct uit (= de juiste coëfficiënten schrijven). Maak je schema. Aantal mol op tijdstip 0, verschil in aantal mol en aantal mol op het einde. Bepaal het limiterend reagens. Reken om naar het gevraagde.

Post je uitgewerkt antwoord en geef aan wat de juiste oplossing is.

Succes !

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-27 12:11:02 -0500

Aantal keer gelezen: 67 keer

Laatst gewijzigd: Jun 27 '18