Stel je vraag
0

Fysica : nettokracht

asked 2018-06-27 18:15:55 -0500

Ghita.ElHamri gravatar image

Als ze vragen wanneer er GEEN nettokracht is, wil dit toch zeggen waar de som van de krachten gelijk is aan 0?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2018-06-28 01:54:22 -0500

Britt.Valentyn gravatar image

Ik denk dat er dan twee mogelijkheden zijn:

  • Oftewel is de som van de krachten gelijk aan 0 (de krachten heffen elkaar op)

    Voorbeeld: een voorwerp ligt in rust op de tafel: de nettokracht is nul want FZ = FN


  • Oftewel beweegt het voorwerp aan een constante snelheid.

    Voorbeeld: een auto rijdt met een constante snelheid op een rechte baan: FRES = 0

Hopelijk helpt dit jou verder!

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ook in het tweede voorbeeld is de som van de krachten gelijk aan nul.

Myriam@REBUS ( 2018-06-28 02:19:01 -0500 )edit

Oké, bedankt Myriam! Geen nettokracht is dus altijd som van de krachten gelijk aan nul?

Britt.Valentyn ( 2018-06-28 02:26:10 -0500 )edit

Zo is het. Maar het voorwerp kan dus inderdaad bewegen of niet bewegen.

Myriam@REBUS ( 2018-06-28 02:39:30 -0500 )edit
1

Oké, bedankt!

Ghita.ElHamri ( 2018-06-28 03:27:38 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-27 18:15:55 -0500

Aantal keer gelezen: 58 keer

Laatst gewijzigd: Jun 28 '18