Stel je vraag
0

Biologie overerving

asked 2018-06-28 05:24:18 -0500

Sam gravatar image

'In een bepaalde familie komt een erfelijke ziekte voor. Een man uit deze familie heeft de ziekte en huwt een gezonde vrouw. Ze krijgen een dochter die de ziekte ook heeft. Iemand concludeert hieruit dat de ziekte X-chromosomaal en dominant is. Wat kan men zeggen over dit besluit?

Het juiste antwoord is dat men niet met zekerheid kan zeggen dat de ziekte X-chromosomaal is en ook niet dat de ziekte dominant is.

Dat de ziekte niet X-chromosomaal kan zijn snap ik, want het kan ook autosomaal zijn, toch?

Maar waarom kan er niet met zekerheid gezegd worden dat de ziekte dominant is? De vrouw is toch gezond? Of wordt drager van de ziekte ook gezien als gezond?

Alvast bedankt

Sam

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-06-29 04:34:32 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Eigenlijk kan alles:

XY met xx ==> Xx

xY met Xx ==> xx

Man: AA met vrouw: aa ==> Aa

Man: aa met vrouw Aa ==> aa

dus de dochter kan altijd ziek zijn, er is te weinig informatie om met zekerheid iets te zeggen over de overerving.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-28 05:24:18 -0500

Aantal keer gelezen: 161 keer

Laatst gewijzigd: Jun 29 '18