Stel je vraag
0

Biologie overerving historische vragen nr 29

asked 2018-06-28 05:36:05 -0500

Sam gravatar image

Hallo, zou iemand mij vraag 29 van de historische vragen van overerving kunnen uitleggen?

De ziekte lijkt mij autosomaal recessief (klopt dit?), maar ik geraak niet tot het juiste percentage.

Alvast bedankt

Sam

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-06-29 04:32:04 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Het is idd autosomaal recessief!

Je moet denken dat de P generatie Aa heeft: dus Aa x Aa

Je wilt de kans berekenen dat de nakomeling drager is dus Aa: deze kans is 2/3 (kijk in de theorie bundel van ons voor de uitleg)

En dan moet je de kans berekenen dat die 2 nakomelingen in de F1: aa heeft (deze kans is 1/4)

DUS je doet 2/32/31/4 = 1/9

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-28 05:36:05 -0500

Aantal keer gelezen: 88 keer

Laatst gewijzigd: Jun 29 '18