Stel je vraag
0

Chemie Augustus 2004

asked 2018-06-28 06:54:55 -0500

Johanna.Vandekerckhove gravatar image

updated 2018-06-28 11:40:21 -0500

Koen@REBUS gravatar image

C:\fakepath\36345319_447519472377991_6451215142595067904_n.jpg

kan iemand mij helpen met deze vraag

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ┬╗ oldest newest most voted
1

answered 2018-06-28 07:34:03 -0500

Sophie.Schyns gravatar image

Eerst kijk je naar de massa van HCl (want je weet dat 0,38=m(stof)/m(opl) ), deze vindt je door:
500 ml * 2mol/l = 1mol

M(HCl)=36,5g/mol

m(HCl)= 36,5g/mol*1mol= 36,5g

Nu je de massa van HCl kent, kun je de massa van de oplossing berekenen. Men wil namelijk het volume van de oplossing kennen:

0,38 = m(stof)/m(opl)

m(opl)= 36,5/0,38 = ~ 97g

massadichtheid van HCl= 1,18g/ml

V(opl)= 97/1,18= ~ 82

Dus antwoord A

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-28 06:54:55 -0500

Aantal keer gelezen: 179 keer

Laatst gewijzigd: Jun 28 '18