Stel je vraag
0

Biologie: hormonale regeling

asked 2018-06-28 08:16:14 -0500

Ghita.ElHamri gravatar image

Begint de hormonale regeling van de menstruatiecyclus met een lage concentratie GRF? Want het juiste antwoord is C.

image description

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-06-28 12:44:11 -0500

Britt.Valentyn gravatar image
  • FSH zorgt voor oestrogeen, dus A en D zijn fout.
  • Het is door de lage concentratie aan oestrogeen en progesteron, dat de hypothalamus start met GRF vrij te geven. Dus er moet eerst een lage concentratie aan GRF zijn, dan pas een hoge concentratie.

  1. lage [oestrogeen] en [progesteron] --> hypothalamus geeft GRF vrij (start dus met lage concentratie)
  2. GRF --> hypofyse zet FSH vrij
  3. FSH --> eicelrijping + oestrogeenproductie
  4. hoge [oestrogeen] --> meer GRF --> LH-piek
  5. door LH-piek: ovulatie - geel lichaam produceert progesteron en oestrogeen

Dus: lage concentratie GRF, FSH, oestrogeen, GRF hoge concentratie, LH-piek, progesteron

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

1

Super bedankt!

Ghita.ElHamri ( 2018-06-28 14:02:25 -0500 )edit

Correct ! :)

Martine@REBUS ( 2018-06-29 03:25:58 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-28 08:16:14 -0500

Aantal keer gelezen: 145 keer

Laatst gewijzigd: Jun 28 '18