Stel je vraag
0

Biologie erfelijke informatie

asked 2018-06-28 15:12:54 -0500

Philip.Warenberg gravatar image

De vraag 'het genotype van nakomelingen is verschillend van dat van hun ouders wegens, ...' is voor mij onduidelijk. Wat gebeurt er dan precies tijdens de profase 1 en 2 ? Want ik heb beide antwoorden aangeduid. Ik dacht dat tijdens de profase enkel het kernmembraan verdwijnt ? Het gaat om vraag 32 van 'erfelijke informatie in de cel'.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2018-06-28 15:49:21 -0500

Britt.Valentyn gravatar image

updated 2018-06-28 15:49:37 -0500

Profase 1 (meiose 1)

  • De homologe chromosomen kunnen tijdens profase 1 paren vormen.
  • Zo ontstaat de mogelijkheid tot chiasma: overlapping tussen twee niet-zusterchromatiden. (Op de figuur tussen het blauwe en het rode chromosoom.)
  • Bij chiasma kan crossing-over optreden. Dan gaan de niet-zusterchromatiden erfelijke informatie met elkaar uitwisselen. Zo ontstaan nieuwe genetische samenstellingen. (Op de figuur: het rode chromosoom krijgt een ‘nieuw stukje’ chromosoom van de blauwe en ook omgekeerd.)

Deze crossing-over is willekeurig en verschilt dus voor elke nakomeling. Vandaar dat het genotype van nakomelingen verschillend is van dat van hun ouders.


Profase 2 (meiose 2)

  • Deze profase is vergelijkbaar met de profase van de mitose. Hier treedt dus geen crossing-over meer op. Dit is dus geen verklaring voor het verschillend genotype van de nakomelingen.

Hopelijk heb je hier iets aan!

C:\fakepath\Chiasma&crossing-over.png

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

1

Nu is het duidelijk, danku!

Philip.Warenberg ( 2018-06-28 18:57:54 -0500 )edit

Goed Britt :)

Martine@REBUS ( 2018-06-29 03:25:24 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-28 15:12:54 -0500

Aantal keer gelezen: 200 keer

Laatst gewijzigd: Jun 28 '18