Stel je vraag
0

biologie fout eeneiige tweeling

asked 2018-06-28 19:19:33 -0500

Philip.Warenberg gravatar image

C:\fakepath\Karyogram.jpg

Bij deze oefening begrijp ik niet waarom de fout niet ook in meiose 2 van de eicel kan ontstaan. Daarbij krijgen de nakomelingen 0, 1 of 2 X chromosomen van de moeder. Als ik daarbij dan een X chromosoom van de vader toevoeg, zie ik een nakomeling met OX en een andere met XXX.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2018-06-29 00:48:15 -0500

Britt.Valentyn gravatar image

Het antwoord bij oefening 62 is D.

Het gaat over een ééneiige tweeling. Een ééneiige tweeling wordt ook een monozygote tweeling genoemd: zij komen voort uit één zygote. Dus zij zijn genetisch identiek voor hun geslacht en ook alle andere kenmerken.

Indien zij tóch een verschillend genotype hebben, moet de fout ontstaan zijn na de bevruchting. Dat is enkel bij antwoord D.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Volledig correct Britt :) !

Martine@REBUS ( 2018-06-29 03:24:17 -0500 )edit

Is het dan een fout in de zygote voor de splitsing in 2 of een fout in de aparte, reeds gesplitste zygote?

Ghita.ElHamri ( 2018-06-29 14:21:55 -0500 )edit

Het eerste wat je zegt... fout bij splitsing... (kijk eens of je de tekening niet hebt overgetekend in de les?)

Martine@REBUS ( 2018-06-29 16:32:01 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-28 19:19:33 -0500

Aantal keer gelezen: 240 keer

Laatst gewijzigd: Jun 29 '18