Stel je vraag
0

Chemie chiraal koolstofatoom

asked 2018-06-29 02:27:28 -0500

Stijn.Heuninck gravatar image

updated 2018-06-29 09:03:15 -0500

Koen@REBUS gravatar image

C:\fakepath\36356728_1621022621328932_5799508238302969856_n.png

Ik dacht dat een chiraal koolstof atoom een atoom was met 4 verschillende bindingspartners. Antwoord is 2. Iemand?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-06-29 02:39:31 -0500

Britt.Valentyn gravatar image

Een chiraal koolstofatoom heeft inderdaad 4 verschillende bindingspartners nodig.

Vaak is dit een koolstofatoom waaraan 3 verschillende takken gebonden zijn + een binding met een H-atoom.

  • 1e chiraal C-atoom: gebonden aan OH, rechtertak, linkertak en H-binding
  • 2e chiraal C-atoom: gebonden aan NH2, CH3, linkertak en H-binding
edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-29 02:27:28 -0500

Aantal keer gelezen: 274 keer

Laatst gewijzigd: Jun 29 '18