Stel je vraag
0

Wiskunde interpretatie sinus

asked 2018-06-29 03:47:35 -0500

Lise.DePreter gravatar image

Bij oefening 2.1.21 moeten we de gehele waarden vinden voor 2sin(x)^2 deze zijn 0,1,2. Wat als we nu gewoon sin(x)^2 hebben, welke waarden zijn het dan? Ik snap niet zo goed hoe we dit snel kunnen zien want sinus ligt tussen -1 en 1 en in het kwadraat tussen 0 en 1.

Alvast bedankt! Lise

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2018-06-29 07:19:51 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

De gehele waarden die (sin(x))² kan aannemen zijn 0 en 1. Dus 2 mogelijkheden. Er zijn wel 3 mogelijkheden voor de sinus(x) dat zijn -1, 0 en 1

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-29 03:47:35 -0500

Aantal keer gelezen: 82 keer

Laatst gewijzigd: Jun 29 '18