Stel je vraag
1

fysica augustus 2013 vraag 1

asked 2016-05-31 15:52:21 -0500

Ann-Sophie.Lambrechts gravatar image

updated 2016-06-01 14:59:41 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

'Men stuurt een kleine testraket verticaal omhoog in het gravitatieveld van de aarde. De reactiemotor zorgt gedurende 5 seconden voor een constante versnelling van 8 m/s², dan is de brandstoftank leeg. Hoe hoog geraakt deze raket?'

Ik snap niet hoe je aan de oplossing x = 180 m kan komen. Ik heb een EVRB uitgevoerd waar ik x = 100 m uit kom en er is ook een verticale worp hierbij nodig maar ik snap niet waarom dat hier nodig is en ik weet ook niet hoe je aan deze oplossing moet komen.

Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2016-05-31 16:43:53 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Eerste deel: 5 seconden eenparig versnelde beweging met beginsnelheid 0 en beginpositie 0

x= 0 + 0 + 8(5²)/2 = 100 *Op 100 meter hoogte valt de motor uit. De raket heeft nu een vertikale snelheid en gaat nog een tijdje doorvliegen.

Tweede deel: verticale worp met beginsnelheid 40m/s (uit 8m/s² * 5s) en beginpositie 100m gedurende 4 seconden (40m/s -10m/s² = 0)

x= 100 + 404 - 10(4²)/2 = 180m Op 180 m hoogte is de snelheid gelijk aan nul. Dan begint de raket naar beneden te vallen.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-05-31 15:52:21 -0500

Aantal keer gelezen: 719 keer

Laatst gewijzigd: Jun 01 '16