Stel je vraag
0

Wiskunde: stelsels 1.4.4

asked 2018-06-29 14:43:12 -0500

Ghita.ElHamri gravatar image

Ik vroeg mij af in welke stelsels je de gevonden waarden van a het best invult om te kijken of het stelsel bijgevolg bepaald, onbepaald of vals is. Of maakt dit niet uit? Als ik a=1 invul in het gegeven stelsel x+ay = a en ax+y = 1 dan kom ik 2 keer x+y= 1 uit. Is dit dan bepaald of onbepaald? Want als ik het in de herleiden vergelijking y.(1-a^2) = 1-a^2 invul, kom ik "onbepaald" uit.

Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-06-29 15:16:54 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Ga terug naar het oorspronkelijke stelsel, want met 0y=0 kom je inderdaad niet ver. Daar staat geen x meer in. Idem voor 0x=0.

Je hebt hier 3 gevallen:

1... a is niet gelijk aan 1 of -1 : bepaalde oplossing.

2... a=1 vergelijking is twee maal [(x+y=1) en dus onbepaald]

3... a=-1 vergelijking is twee maal [(x-y=-1) en dus onbepaald]

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Inderdaad, bedankt!

Ghita.ElHamri ( 2018-06-29 15:32:30 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-29 14:43:12 -0500

Aantal keer gelezen: 171 keer

Laatst gewijzigd: Jun 29 '18