Stel je vraag
0

biologie vraag 2 2017 juli

asked 2018-06-29 15:42:54 -0500

Marie-France.Delen gravatar image

ik ben niet goed mee hoe we komen op 12,5 en 12,5 per nieuwe homozygote kruising. ik dacht dat het 25% was maar op de antwoordensleutel van het toelatingsexamen staat er namelijk 12,5 en 12,5 C:\fakepath\Screen Shot 2018-06-29 at 22.42.08.png

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-06-29 16:18:24 -0500

Sam gravatar image

Het juiste antwoord is inderdaad A, dus 25%. Heb het net nog even gecontroleerd op de antwoordensleutel. Miscchien heb je naar de verkeerde kleur gekeken bij de oplossingen, vandaar misschien de verwarring?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

:( ja heb weer verkeerd gelezen inderdaad!! thanks!!

Marie-France.Delen ( 2018-06-29 16:31:01 -0500 )edit

:) t is al laat ook

Martine@REBUS ( 2018-06-29 16:33:59 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-29 15:42:54 -0500

Aantal keer gelezen: 202 keer

Laatst gewijzigd: Jun 29 '18