Stel je vraag
0

biologie vraag 12 2017 aug

asked 2018-06-29 16:16:03 -0500

Marie-France.Delen gravatar image

waarom is bij deze vraag het antwoord niet 1/8 en wel 1/4? waarom zou de bloedgroep-kans niet bijgerekend moeten worden? de kans dat het 2e kind muco zou hebben is effectief 1/4e maar we moeten toch ook de kans erbij rekenen dat hij AB zou hebben in zijn genotype? en dat is toch 1/2e? dus zou ik zeggen dat het 1/8e is..

C:\fakepath\Screen Shot 2018-06-29 at 23.12.39.png

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-06-29 16:26:22 -0500

Sam gravatar image

updated 2018-06-29 16:26:35 -0500

Lees de vraag goed! Er wordt niet gevraagd naar de kans dat het 2de kind muco zou hebben, maar naar de kans dat het tweede kind hetzelfde genotype zou hebben als het eerste. Je moet de kans dus berekenen dat het kind AB als bloedgroep heeft en drager is van het gen ( dus Aa).

Snap je het?

C:\fakepath\36398615_1744631222284675_1203983803853307904_n.jpg

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Idd de vraag goed lezen!

Martine@REBUS ( 2018-06-29 16:28:29 -0500 )edit

ja was idd net tot het besef gekomen dat ik het verkeerd gelezen had! ;-)

Marie-France.Delen ( 2018-06-29 16:28:35 -0500 )edit

:) kan gebeuren

Martine@REBUS ( 2018-06-29 16:32:48 -0500 )edit
0

answered 2018-06-29 16:28:04 -0500

Marie-France.Delen gravatar image

amai nee ik ben helemaal mis! ik zie net dat het gevraagde AB EN drager is en AB kans = 1/2 en Mm kans is 1/2 dus 1/2*1/2 is 1/4... ik had gelezen AB EN ziek dus heb de kans berekend maar dus van dit laatste dan is dat inderdaad 1/8e

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-29 16:16:03 -0500

Aantal keer gelezen: 240 keer

Laatst gewijzigd: Jun 29 '18