Stel je vraag
0

Chemie: chemisch rekenen

asked 2018-06-30 04:23:38 -0500

Sam gravatar image

Hallo, kan iemand mij helpen met deze oefening?

Ik weet niet goed hoe ik hieraan moet beginnen?

Alvast bedankt

Sam

image description

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ┬╗ oldest newest most voted
1

answered 2018-06-30 04:44:22 -0500

Ghita.ElHamri gravatar image

De concentratie van hemoglobine is 10.10^-3 mol/l. Voor elke mol(ecule) hemoglobine heb je 4 Fe's. Dus de concentratie van Fe is dan gelijk aan 4.10.10^-3 mol/L -> 0,04 mol/l. Uit n = m/M haal je de massa m -> m = 55,04.0,04 = 2,2336 g. (Werk in een volume van 1l). Vervolgens vul de formule van m/V % ( aantal g per 100 ml) in. We hebben 2,2336g in 1l (= 1000ml) dus 0,22336g in 100 ml -> 0,22336 %

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

En hoe weet je dat je voor elke mol/molecule hemoglobine 4 Fe's hebt?

Sam ( 2018-06-30 05:04:31 -0500 )edit

omdat er in het gegeven staat dat er 4 polypeptideketes zijn en een beetje later staat er op elk van deze ketens is er een heemgroep (=Fe)

Marie-France.Delen ( 2018-06-30 05:25:31 -0500 )edit

Inderdaad, in de opgave staat dat 1 molecule hemoglobine uit 4 polypeptideketens bestaat en ze hebben zo 1 polypeptideketen gegeven. Dan zie je maar 1 Fe.

Ghita.ElHamri ( 2018-06-30 05:43:36 -0500 )edit

Oke ik begrijp het! Dankjewel!

Sam ( 2018-06-30 05:51:14 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-30 04:23:38 -0500

Aantal keer gelezen: 187 keer

Laatst gewijzigd: Jun 30 '18