Stel je vraag
0

Wiskunde oppervlak

asked 2018-06-30 06:13:24 -0500

Stijn.Heuninck gravatar image

updated 2018-06-30 06:50:44 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

C:\fakepath\wiskunde oef 1.PNG

Kent iemand een eenvoudige en juiste oplossingsmethode hiervoor? ik kom niet aan het juiste antwoord. Wortel pi - pi/3 is het juiste antwoord.

Enorm bedankt! Stijn

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-06-30 06:47:21 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

De voorwaarde voor de y is dat 1-cosx kleiner is dan cosx en dat is alleen in het gebied 0 tot pi/3 zo. Met de juiste grenzen komt je integraal uit.

image description

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-30 06:13:24 -0500

Aantal keer gelezen: 75 keer

Laatst gewijzigd: Jun 30 '18