Stel je vraag
0

Wiskunde speciale integraal

asked 2018-06-30 06:29:36 -0500

Stijn.Heuninck gravatar image

Ik heb nog zo een oefening tegen gekomen en die ging goed. Daarbij was elk deeltje 7/3 en kon je eenvoudig n bepalen. Bij deze oefening is het anders, daarbij zijn ze niet allemaal gelijk. Hoe los ik dit dan best op? C:\fakepath\wiskunde oef 4.PNG

Merci! Stijn

opl: n = 8

edit retag flag offensive close merge delete

3 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2018-06-30 06:39:30 -0500

Britt.Valentyn gravatar image

updated 2018-06-30 06:43:08 -0500

Als je de integralen uitrekent, krijg je:

  • 1 . 1/2
  • 2 . 1/2
  • 3 . 1/2
  • ...

Dus je hebt n . 1/2 = 18

(1 . 1/2) + (2 . 1/2) + (3 . 1/2) + ... + (n . 1/2) = 18

1/2 . (1 + 2 + 3 + ... + n) = 18

n.(n+1) / 2 = 36

Zo kom je op een tweedegraadsvergelijking van n: n2 + n - 72 = 0

Via de discriminant (D = 1 + 288 = 289) kom je op n = 8.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Mooi! Alleen kan je in de tweede lijn ook alles links en rechts maal 2 doen en het even op een lijntje zetten: 1+2+3+4+5+6+7+8=36

Myriam@REBUS ( 2018-06-30 06:49:54 -0500 )edit
0

answered 2018-06-30 10:21:38 -0500

Stijn.Heuninck gravatar image

kan je stap 3 nog even verduidelijken? ik heb door dat elk stukje integraal in de rij 1/2 x het getal dat er voor staat. maar hoe kom je aan die n.(n+1).1/2

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

De formule staat achteraan in het hoofdstuk algebra.

Myriam@REBUS ( 2018-06-30 10:37:27 -0500 )edit
0

answered 2018-06-30 08:28:48 -0500

Stijn.Heuninck gravatar image

Thx Britt!

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-30 06:29:36 -0500

Aantal keer gelezen: 104 keer

Laatst gewijzigd: Jun 30 '18