Stel je vraag
0

Wiskunde: 2.3.21

asked 2018-06-30 07:51:32 -0500

Ghita.ElHamri gravatar image

updated 2018-07-01 02:18:52 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Op basis van wat elimineer je de andere mogelijke waarde van a en b? Ik snap niet hoe je weet dat a = + vierkantswortel 5 en b = - vierkantswortel 5? image description

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2018-06-30 09:49:13 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Het geeft niet welke a of b is, zolang je er maar één van elk hebt. De som van a+b wordt gevraagd, en die is -1.

Als je dit uittekent zie je dat het punt (0,0) onder de grafiek ligt en dat je alleen twee raaklijnen kan tekenen als er één langs de negatieve kant is en de andere aan de positieve zijde.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-30 07:51:32 -0500

Aantal keer gelezen: 121 keer

Laatst gewijzigd: Jun 30 '18