Stel je vraag
0

fysica, alfverval

asked 2018-06-30 10:10:06 -0500

Adara gravatar image

op pagina 40 staat dat alfa deeltje met + + A(He) = 4 = 2p + 2n atoomnummer z= 2 = aantal protonen heeft helilum dan geen elektronen in zijn orbitalen ? Zodat het alfa + + is?

alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-06-30 10:13:59 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Helium als atoom heeft wel elektronen, maar een alfa deeltje niet. Het alfa deeltje is dan ook positief geladen (2+)

Er staat ook altijd dat er een helium kern wordt uitgestoten, en niet een helium atoom.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-30 10:10:06 -0500

Aantal keer gelezen: 110 keer

Laatst gewijzigd: Jun 30 '18