Stel je vraag
0

Biologie voortplanting

asked 2018-06-30 10:21:34 -0500

Leen.Driesen gravatar image

In vraag 2 van de simulatietest worden enkele beweringen gedaan over de hormoonconcentraties in de luteale en folliculaire fase. De juiste bewering is: "In de folliculaire fase zorgt de stijging van oestrogeen voor een stimulatie van GRF en in de luteale fase zorgt een daling van oestrogeen voor een stimulatie van GRF."

Het eerste deel van de bewering begrijp ik maar het tweede deel niet (vanaf in de luteale fase zorgt een daling...). Ik dacht namelijk dat in de luteale fase de hoeveelheid oestrogeen ongeveer constant gehouden werd door het gele lichaam en dat in de luteale fase er geen stimulatie van GRF meer plaatsvindt maar een inhibitie door de relatief hoge concentraties aan oestrogeen en progesteron.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-07-01 02:15:05 -0500

Martine@REBUS gravatar image

De vraag is wat onduidelijker gesteld... maar de enigste daling in de luteale fase is op het einde (dag 28)... hier dalen zowel oestrogeen als progesteron en dit zorgt dat de cyclus opnieuw start en dus GRF gestimuleerd zal worden.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-30 10:21:34 -0500

Aantal keer gelezen: 121 keer

Laatst gewijzigd: Jul 01 '18