Stel je vraag
0

Fysica vraag 12.2.2

asked 2018-06-30 12:07:06 -0500

Ulrike.Vanhoutte gravatar image

Hoe los je zo een vraag op als je twee verschillende aggregatietoestanden hebt?

Met vriendelijke groeten

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2018-06-30 12:28:57 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

schrijf een vergelijking waarbij aan de ene kant alles staat wat opwarmt, aan de andere kant alles wat afkoelt.

Opwarmen: ijs van -20°naar 0°, vervolgens smelten van ijs naar water van 0° en tenslotte opwarmen van dat water tot de evenwichtstemperatuur.

Afkoelen: Het warme water koelt af tot de evenwichtstemperatuur, en de calorimeter koelt ook af tot de evenwichtstemperatuur.

De beide kanten van de vergelijking zijn aan elkaar gelijk.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-30 12:07:06 -0500

Aantal keer gelezen: 178 keer

Laatst gewijzigd: Jun 30 '18