Stel je vraag
1

Wiskunde: 4.1.12

asked 2018-06-30 15:32:03 -0500

Ghita.ElHamri gravatar image

Hoe komen we eraan dat het aantal mogelijkheden dat alle stalen naar het ene of het andere labo gaan, 2 is? Want we doen 2^8 - 2?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-06-30 15:41:02 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Alle mogelijke uitkomsten vormen een herhalingsvariatie van V (8 keer 2 keuzes). Daarvan zijn 2 mogelijkheden uit te sluiten, namelijk alles naar labo 1 of alles naar labo 2. Vandaar 2^8 -2

Je zou ook alle verschillende mogelijkheden met combinaties kunnen uitwerken: combinatie van 1 uit 8, 2 uit 8, 3 uit 8 ... 7 uit 8, en optellen maar dat is veel meer werk.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-30 15:32:03 -0500

Aantal keer gelezen: 111 keer

Laatst gewijzigd: Jun 30 '18