Stel je vraag
0

Uitzonderingen lewisformules chemie

asked 2018-06-30 15:56:02 -0500

Mattijs.Gutermann gravatar image

updated 2018-06-30 15:59:27 -0500

Beste, Er staat in de cursus dat uitzonderingen op lewisformules BX3 en AlX3 zijn, maar wat is er dan anders aan deze lewisformules? Hoe moet je deze dan opstellen van deze stoffen?

Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-07-01 02:27:44 -0500

Koen@REBUS gravatar image

updated 2018-07-01 02:28:47 -0500

Er zijn een aantal uitzonderingen die je moet van buiten kennen waaronder deze die je vermeldt.

image description

Je kan vaststellen dat Aluminium niet de octetstructuur heeft vandaar dat deze als uitzondering vermeld is.

Wanneer je foutief Aluminium de octetstructuur zou geven door een vrij elektronenpaar bij te plaatsen dan zou je de foute conclusie kunnen maken dat de ruimtelijke structuur van deze molecule een tetraeder is.

Doch de juiste ruimtelijke structuur is trigonaal vlak.

Hetzelfde geldt voor BCl3 en de andere moleculen waarbij Al of B drie halogenen (Br, I , Cl, F, ...) als bindingspartners heeft.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-30 15:56:02 -0500

Aantal keer gelezen: 120 keer

Laatst gewijzigd: Jul 01 '18