Stel je vraag
0

fysica, 2017 juli vraag 8

asked 2018-07-01 04:06:43 -0500

Adara gravatar image

updated 2018-07-01 06:48:17 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Waarom kan voor deze vraag c niet juist zijn?

https://www.toelatingsexamenartstanda...

alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-07-01 06:47:53 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Omdat D juist is.

image description

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-07-01 04:06:43 -0500

Aantal keer gelezen: 210 keer

Laatst gewijzigd: Jul 01 '18