Stel je vraag
0

Biologie, eukaryote cel

asked 2018-07-01 04:59:46 -0500

Britt.Valentyn gravatar image

updated 2018-07-01 10:29:32 -0500

De grens van de resolutie van een microscoop is de kleinste afstand tussen twee objecten die door de microscoop kunnen onderscheiden worden. Voor de lichtmicroscoop is dat meestal 500 nm, de afmetingen van een bacterie of van een mitochondrion. Voor een elektronenmicroscoop is de resolutie

  • A - tienmaal groter
  • B - honderdmaal groter
  • C - duizendmaal groter
  • D - miljoen maal groter

Dit is oefening 3 van de extra oefeningen van eukaryote cel. Zou iemand me hierbij willen helpen? Het antwoord is C.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-07-01 16:45:21 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Niet teveel tijd hierin insteken...

Tip: zoek de vergrotingen van beide eens op... je gaat zien dat t 1000keer meer is bij de elektronenmicroscoop

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-07-01 04:59:46 -0500

Aantal keer gelezen: 160 keer

Laatst gewijzigd: Jul 01 '18