Stel je vraag
0

fysica, versnelling

asked 2018-07-01 05:02:58 -0500

Adara gravatar image

updated 2018-07-01 06:49:51 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

C:\fakepath\fysca 10.jpg

1) Hoe kan men weten of er versnelling is of niet? 2) V staat loodrecht op B er is dus wel een kracht? 3) W=F.cos( alfa).x en alfa is hier 90 omdat V loodrecht op B staat, dan is W= nul en dus Ekin = nul?

Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2018-07-01 05:14:30 -0500

Britt.Valentyn gravatar image

Stelling 1

Een geladen deeltje in een magnetisch veld ondervindt altijd de Lorentzkracht. Dus als het deeltje een kracht ondervindt, ervaart het ook een versnelling. Stelling 1 is juist.

Stelling 2

De grootte van de snelheid verandert niet, dus m.v^2/2 (Ekin) verandert ook niet. Stelling 2 is ook juist.

Stelling 3

Een geladen deeltje in een magnetisch veld volgt een cirkelvormige baan. Dus de grootte van de snelheid blijft constant, maar de richting verandert wel voortdurend. Bij stelling 3 vragen ze: vector v is constant en dat is dus fout.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-07-01 05:02:58 -0500

Aantal keer gelezen: 147 keer

Laatst gewijzigd: Jul 01 '18