Stel je vraag
0

wiskunde eenvoudige integraal

asked 2018-07-01 06:46:19 -0500

Stijn.Heuninck gravatar image

C:\fakepath\vraag rebus wiskunde integraal.PNG

Voelt simpel aan deze oefening, mijn eerste stap : gewoon d(x) aanpassen, maal twee en delen door 2. de 2 voor integraal teken en nadien pi/2 gewoon invullen. dan kom ik 1.1/2 uit. Blijkbaar doe ik toch iets fout? het moet 1 zijn.

thx!

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-07-01 07:05:10 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Zou het zo gaan?

image description

edit flag offensive delete link more
0

answered 2018-07-01 07:45:50 -0500

Stijn.Heuninck gravatar image

enorm bedankt! ik had een rekenfout gemaakt. :)

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Kan gebeuren!

Myriam@REBUS ( 2018-07-01 07:46:36 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-07-01 06:46:19 -0500

Aantal keer gelezen: 164 keer

Laatst gewijzigd: Jul 01 '18