Stel je vraag
0

Biologie, erfelijke informatie

asked 2018-07-01 14:20:37 -0500

Britt.Valentyn gravatar image

Bij oefening 44 van erfelijke informatie (p.32) wordt de volgende uitspraak gedaan:

D) Zusterchromatiden bevatten de helft van de genetische informatie die op een chromosoom ligt

Waarom is deze uitspraak niet juist? Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-07-01 16:36:56 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Omdat ze niet de helft van genetische informatie bezitten maar alle informatie, want het zijn exacte kopies van elkaar.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2018-07-02 01:16:19 -0500

Marie-France.Delen gravatar image

homologe chromosomen bezitten wel verschillende genetische informatie en liggen gepaard op het evenwichtsvlak en zusterchromatiden liggen naast elkaar op het evenaarsvlak en omdat ze exacte kopieen zijn bezitten de exacte dezelfde genetische informatie :-)

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-07-01 14:20:37 -0500

Aantal keer gelezen: 216 keer

Laatst gewijzigd: Jul 02 '18