Stel je vraag
0

Fysica 2017 augustus vraag 1

asked 2018-07-02 11:55:02 -0500

Stijn.Heuninck gravatar image

ik twijfel tussen antwoord C en D , hoe zou je 1 van de twee kunnen elimineren?C:\fakepath\fysica vraag rebus 1.PNG

iemand die me zou kunnen helpen? Thx!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-07-02 12:07:42 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

In de teller staat de netto kracht, in de noemer de som van de twee massa's, dus oplossing D.

Redenering: de krachten zijn niet aan elkaar gelijk, dus er treedt versnelling op. De kracht zal de beide massa's samen moeten bewegen, want ze hangen aan elkaar vast met een touw.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-07-02 11:55:02 -0500

Aantal keer gelezen: 372 keer

Laatst gewijzigd: Jul 02 '18