Stel je vraag
0

Vraag 10 fysica tandarts 2018

asked 2018-07-13 16:15:42 -0500

Sam gravatar image

updated 2018-07-14 03:30:37 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Zou iemand me de uitwerking van deze oefening kunnen geven?

Alvast bedankt!

Sam

image description

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2018-07-14 03:16:10 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

De tijd die het blokje nodig heeft om opnieuw door de neutrale positie te komen komt overeen met een halve periode. T is dan 2 seconden. T= (2pi)/omega en omega=(k/m)^0.5

2= 2pi(m/k)^0.5

k= pi² m = pi² 0.2

oplossing B

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-07-13 16:15:42 -0500

Aantal keer gelezen: 456 keer

Laatst gewijzigd: Jul 14 '18