Stel je vraag
0

fysica, arbeid door gravitatiekracht

asked 2019-01-09 04:36:37 -0500

Adara gravatar image

C:\fakepath\vraag arbeid.jpg

Ik zit vast met deze vraag, hoe kan ik verder? Ik moet integeraal berekenen. Daar zit ik dan vast.

Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-01-10 15:28:02 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Grafisch inschatten wil zeggen: de oppervlakte schatten onder de F - x grafiek. Je kan hier de vakjes tellen.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-01-09 04:36:37 -0500

Aantal keer gelezen: 107 keer

Laatst gewijzigd: Jan 10 '19