Stel je vraag
0

fysica, arbeid op een helling

asked 2019-01-09 04:52:57 -0500

Adara gravatar image

C:\fakepath\vraag arbeid 2.jpg

Ik begrijp niet goed welke verplaatsing ik moet nemen? Ze leggen schuin een afstand van 24km af. vraagt men om arbeid die geleverd als men die 24km aflegt, en zich op die bepaalde hoogte bevindt? dan is de afgelegde afstand die hoogte h of die 24km?

alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2019-01-10 15:25:34 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Er staat onderaan dat een helling van 12% overeenkomt met een stijging van 12m op 100m. Op 24 meter is er dan een stijging van 12 (24/100) meter. De arbeid is het totaal gewicht (64+6=70 kg) maal de zwaartekrachtversnelling (9.81m/s²) maal de stijging. Dan kom je ongeveer op antwoord A

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-01-09 04:52:57 -0500

Aantal keer gelezen: 328 keer

Laatst gewijzigd: Jan 10 '19