Stel je vraag
0

fysica EVRB

asked 2019-02-19 03:05:45 -0500

Adara gravatar image

als we voorbeeld een oefening als volgt hebben.

Twee sportauto’s bevinden zich op 1800 m van elkaar. Ze versnellen naar elkaar toe en kruisen elkaar na 20s. De versnelling van de eerste auto is het dubbel van de tweede auto. Bereken de versnelling van de tweede auto.

is toch zo dat ofwel auto A ofwel auto B tegen de x-as aan het bewegen? Dan moet zijn positie vergelijking als volgt zijn x=xo+v.t-1/2a.t^2

of anders gezegd xA -XB= 1800m en niet xA+xB=1800m

waar klopt mijn redenering niet?

Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2019-02-19 15:23:30 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Als ik het goed begrijp is de afgelegde afstand van auto A als volgt: x=(2a)t²/2 Voor B: x=at²/2 De totale afstand: 1800 meter, de som van de afstand die de beide auto's afgelegd hebben. De tijd is 20 seconden.

a (20²) +a (20²)/2 =1800

(3/2) a 400 = 1800

a=3m/s²

edit flag offensive delete link more
0

answered 2019-02-19 03:55:32 -0500

Sam gravatar image

updated 2019-02-19 03:58:22 -0500

Ik denk toch dat het x(A) + x(B) = 1800 m is? Voor auto A bekom ik vergelijking x = (a.t^2) / 2 en voor auto B bekom ik vergelijking x = 1800 - (a.t^2). Als je deze bewegingsvergelijkingen aan elkaar gelijk stelt, krijg je volgens mij 1800 = x(A) + x(B) ?

Dan kom ik voor de ene auto versnelling 3 m/s^2 uit en voor de andere 6 m/s^2 uit. Mocht je de oplossing van deze oefening hebben, kan je het even controleren?

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-02-19 03:05:45 -0500

Aantal keer gelezen: 119 keer

Laatst gewijzigd: Feb 19 '19