Stel je vraag
0

integeralen

asked 2019-02-27 04:14:24 -0500

Adara gravatar image

C:\fakepath\integeralen.jpg

Zou er iemand me kunnen helpen bij oplossen van deze oefening? Ik kan er niet goed aan uit welke deel ik moet verangen? Want het is toch oplosbaar met subsitutie methode.

kan ik hier spliten?

Alvast dank zeer

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-02-28 11:17:37 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Kijk eens of je dit kan afmaken: C:\fakepath\integraal.jpg

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-02-27 04:14:24 -0500

Aantal keer gelezen: 55 keer

Laatst gewijzigd: Feb 28 '19