Stel je vraag
0

rebus cursus fysica, verticale worp

asked 2019-02-28 00:46:43 -0500

Adara gravatar image

ik begrijp een vergelijking van de cursus niet, het gaat om verticale worp omhoog.

hoe lang het duurt tot het object de grond raakt, x(t)= h h=-vo.t+ 1/2 g. t^2

komt men uit bovenstaande vergelijking dat t= vo + V vo^2 /2gh ) /2 ?

v(t)=-Vo +g.t. dan is t= V(t) +Vo /g Maar ik zie nergens in de vergelijking van t v(t)?

Vo en V(t) zijn toch niet zelfde?

Dank zeer om het te verduidelijken.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2019-02-28 11:32:04 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Het voorwerp beweegt omhoog tot de zwaartekracht het doet stilvallen. Dan is V=V0 - gt = 0 en de tijd tot het boven stilvallen is V0/g

Hieruit haal je de hoogte die het voorwerp bereikt: h = V0.t -gt²/2 = V0(V0/g) -g(V0/g)²/2 = (V0)²/2g

Vanaf de hoogte h moet het voorwerp terug op de grond komen: x= h -gt²/2 =0

Het resultaat van de tweede vergelijking in de derde invullen zou je nu tot het resultaat moeten brengen.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-02-28 00:46:43 -0500

Aantal keer gelezen: 78 keer

Laatst gewijzigd: Feb 28 '19