Stel je vraag
0

biologie, chemische stoffen in organismen

asked 2019-03-02 13:03:33 -0500

Ulrike.Vanhoutte gravatar image

Ik zat net te kijken in biogenie5.2, pagina 71, hier zijn ze op zoek naar een stof met een beschermende functie rond de nieren, kan iemand mij hierbij helpen?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-03-12 12:49:11 -0500

Adara gravatar image

Is het een oefening? En over welke onderwerp juist? Of kan je anders een foto plaatsen?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dit is een vraag in een biologieboek rond het onderwerp chemische stoffen in het menselijk lichaam. De vraag is, 'welke stof zit rondom de nieren en heeft een beschermende functie?'.

Ulrike.Vanhoutte ( 2019-03-31 03:29:49 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-03-02 13:03:33 -0500

Aantal keer gelezen: 197 keer

Laatst gewijzigd: Mar 12 '19