Stel je vraag
0

wiskunde, integeralen

asked 2019-03-12 12:52:26 -0500

Adara gravatar image

Hoe kan best integeraal van ln(x)/x^2 berekenen?

Ik heb het proberen op te lossen met partiële integeratie, maar ik zit vast. mijn uitkomst lijkt nog complexer dan de opgave.

Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2019-03-13 15:23:33 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Kan je dit volgen? C:\fakepath(ln x )x² integraal.jpg

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dankje Myriam, klopt het dat integeraal van ln(x)/ x^2.dx= - integeraal ln(x). d 1/x?

Adara ( 2019-03-19 11:27:47 -0500 )edit

hoe komt u aan - d( 1/x)? is dat omdat u x^2 in noemer en dx in de teller met elkaar laat opheffen?

Adara ( 2019-03-19 11:29:33 -0500 )edit

De afgeleide van (1/x) is (-1/x²). Daar pas je de partiële integratie mee toe, zodat je daarna de ln(x) kan afleiden.

Myriam@REBUS ( 2019-03-19 16:39:21 -0500 )edit
0

answered 2019-03-14 14:37:00 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Excuseer, er staat een tekenfoutje in. Dit is beter C:\fakepath(ln x )x² integraal2.jpg

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-03-12 12:52:26 -0500

Aantal keer gelezen: 63 keer

Laatst gewijzigd: Mar 14 '19