Stel je vraag
0

wiskunde, partiële integeratie

asked 2019-03-12 13:07:53 -0500

Adara gravatar image

Kan het soms gebeuren dat men twee keer partiële integeratie moet toepassen op eenzelfde oefening? vb. integeraal van x/e^x.dx ik heb u= e^x en kom ik voor v= x^2 /2

dat geeft

e^x . x^2/2 - 1/2 integeraal x^2 . e^x .dx

Moet ik dan weer part. integ. toepassen op x^2 .e^x.dx ?

Alvast dank zeer

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2019-03-13 15:26:07 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

C:\fakepath(e^-x)x integraal.jpg

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

er staat een tekenfoutje in, te snel geweest!

Myriam@REBUS ( 2019-03-14 04:01:06 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-03-12 13:07:53 -0500

Aantal keer gelezen: 70 keer

Laatst gewijzigd: Mar 13 '19