Stel je vraag
0

chemie ( arts) 2018 geel vraag 10

asked 2019-03-13 11:03:38 -0500

Adara gravatar image

Bij vraag 10 van chemie 2018 vragen ze naam van gebruikte C6H14. Ik heb gewoon wat geredeneerd en kwam ik A uit. Maar wat is werkwijze bij deze oefening?

Alvast bedankt.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-03-16 08:55:13 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Dag Samira,

Dan heb je goed geredeneerd. De juiste oplossing is oplossing A.

Je dient voor de verschillende mogelijkheden na te gaan hoeveel plaasisomeren er kunnen gevormd worden met brutoformule C6H13Cl.

Voor n-hexaan kan je bv. vaststellen dat er slechts 3 plaatsisomeren mogelijk zijn.

Kan je hiermee verder?

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-03-13 11:03:38 -0500

Aantal keer gelezen: 744 keer

Laatst gewijzigd: Mar 16 '19