Stel je vraag
0

Biologie stofwisseling en energetische omzettingen

asked 2019-03-14 05:42:14 -0500

Sam gravatar image

'Muizen krijgen een waterige oplossing van radioactief 16(C6H12O6) te drinken en worden gehouden in een omgeving met 18 O2. Waar worden deze radioactieve elementen als eerste teruggevonden?'

a) In de CO2

b) In het pyrodruivenzuur en water

c) In water

d) In CO2 en water

e) In AcetylCoA en water

Kan iemand me uitleggen hoe ik het antwoord op deze vraag vind?

Alvast bedankt

Sam

edit retag flag offensive close merge delete

3 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-04-23 07:03:13 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Het is idd antwoord B, want ze vragen waar je het eerst terug vindt.

De radioactieve C ==> na de glycolyse De radioactieve O ==> gaat de T.O. in en komt er als water uit.

Was de vraag waar je het als laatste of uitwendig zou terug vinden, dan zou het antwoord D zijn.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2019-03-15 10:34:03 -0500

Adara gravatar image

reactie die bij celademhaling optreedt is

c6H12o6 + 6 O2 + 6 H2O > 6 Co2 + 12 H2O + 38 ATP

Ik zou dan zegen dat het misschien antwoord d is, aangezien bij vorming van pyrodruivenzuur Co2 vrijkomt, ook in h2O

snap je hoe ik het probeer op te lossen?

edit flag offensive delete link more
0

answered 2019-03-15 10:23:57 -0500

Adara gravatar image

is het antwoord B

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-03-14 05:42:14 -0500

Aantal keer gelezen: 186 keer

Laatst gewijzigd: Apr 23 '19